Изток Vs. Запад – 17 разлики

  • Сподели:
Изток Vs. Запад – 17 разлики

Художничката Ян Лиу (Yang Liu) илюстрира по брилянтен начин културните и социални различия между източните и западни общества. Mинималистичните й картини са едновременно информативни, обобщаващи, иносказателни...

Ян Лиу е китайка. Първите 14 години от живота си прекарва в родината, а след това се установява в Германия, където в момента живее и твори.

P.S. - В лявата част (синьото квадратче) на всяка илюстрация са показани особеностите в поведението на западните общества, а в дясната част (червеното квадратче) – на източните.

Снимки: Yang Liu

Изток Vs. Запад – 17 разлики
Свобода на самоизява
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Точност
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Обичайните три хранения на ден
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Социални комуникации
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Отношение към времето
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Мястото на детето в семейството
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Отношение към възрастните хора
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Подход към решаването на проблеми
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Предпочитани блюда
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Популярност на видовете транспорт
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Собствено его
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Предпочитания към напитки
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Отношения с ръководители
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Поведение на парти
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Поведение по време на пътешествия
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Ниво на шума в кафенета и ресторанти
Изток Vs. Запад – 17 разлики
Поведение на опашка