Класически картини "оживяват" в съвременния свят

  • Сподели:
Класически картини "оживяват" в съвременния свят

Украинският художник Алексей Кондаков (Alexey Kondakov) създава хумористични колажи, в които поставя фигури от класически произведения на изкуството в сцени от съвременния живот. Така той придава интересен и закачлив нов контекст на известни картини, които могат да бъдат открити предимно в музеи и книги.

Той разполага "героите" на различни места от съвременния свят – в метрото, в автобуса, в паркинга, в дворове. Резултатът е забавно и леко странно намигване към настоящето и миналото.

Снимки: Facebook.com/alexey.kondakov

Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят
Класически картини "оживяват" в съвременния свят