На 21-ви декември Театър 199 „Валентин Стойчев”  ще представи премиерата си Пиеса за двама от Тенеси Уилямс

  • Сподели:
На 21-ви декември Театър 199 „Валентин Стойчев”  ще представи премиерата си Пиеса за двама от Тенеси Уилямс

През 2021 се навършиха 110 години от рождението на американския писател и драматург, и носител на Пулицър - Тенеси Уилямс.

„Много зрители днес ще приемат тази пиеса за загадка, но ще дойде ден, ко-гато тя ще се превърне в разбираема за всеки в театралния салон." Тази уве-реност Тенеси Уилямс споделя през 1973 г. за „Пиеса за двама" и днес тя е категорично защитена в нашия театър от постановката на Елена Панайотова, дръзнала да посегне към енигматичната същност на този магнетичен текст по начин, по който той може силно да вълнува съвременния зрител. И всичко то-ва става, разбира се, с помощта на мощната и смела интерпретация на два-мата актьори – Нона Йотова и Веселин Анчев.“

Андрей Филипов

Уилямс създава няколко версии на „Пиеса за двама“. Първата от тях е предс-тавена през 1967 г. в Лондон и Чикаго, а последният вариант е изпълнен за първи път в Лондон през 1973 г. В България този вариант се поставя за първи път.

Брат и сестра са изоставени от актьорската си трупа пред препълнена с пуб-лика зала в неизвестен държавен театър. Те решават да играят „Пиеса за двама“, в която истинският им живот се слива с въображаемия на героите им, които са се затворили в дома си след трагичната смърт на техните родители.

Пиесата размива границите между реалност, спомени и фантазии и предиз-виква у героите паника от невъзможността да контролират собствената си съдба. Чрез пиесата те надават едновременно вик за помощ и вик на протест срещу социалната изолация, нетолерантността към различията и бездуш-ността на обществото. Героите изминават дълъг път към среща с най-дълбоките си страхове и освобождаването от тях, осъзнавайки любовта, коя-то изпитват един към друг. 

В този предизвикателен текст Уилямс използва иновативен стил на писане, а теми като социофобия, страх от изоставяне и самота -  са извлечени от него-вия живот, личните му демони и чувство на вина към сестра му.

Това е най-биографичната пиеса на Уилямс, върху която той работи почти десет години и чрез която дава на сестра си платформата, от която е била лишена от околните през живота си. „Аз не искам реализъм! Искам магия! Това се опит-вам да дам на хората" – възкликва преди повече от половин век Уилямс и ние го следваме в спектакъла „Пиеса за двама“.

Елена Панайотова

„Мисля, че това е най-красивата ми пиеса след „Трамвай желание“ и никога не съм спирал да работя по нея. Написах я, когато наближавах психически срив, бях напълно изплашен и я пренаписах след предполагаемото ми възс-тановяване Това е вик на сърцето, всъщност творческата работа и целият ми живот, в известен смисъл са вик на сърцето.“ Тенеси Уилямс

Следващите представления на „Пиеса за двама“ 
са на 5-и 21-ви януари 2023

превод: КРЪСТАН ДЯНКОВ, ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА
режисура: ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА
сценография и костюми: ЮЛИЯН ТАБАКОВ
музика: ПЕТЪР ДУНДАКОВ
участват: ВЕСЕЛИН АНЧЕВ, НОНА ЙОТОВА

Фотографиите са на Иван Дончев