Националната галерия организира мащабна изложба, посветена на изкуството на изтъкнатия български художник Жорж Папазов

  • Сподели:
Националната галерия организира мащабна изложба, посветена на изкуството на изтъкнатия български художник Жорж Папазов

Националната галерия организира мащабна изложба, посветена на изкуството на изтъкнатия български художник Жорж Папазов (1894-1972), чийто творчески път го отвежда от Ямбол до Париж.

Изложбата отбелязва 50-годишнината от смъртта му и ще бъде представена в залите на Двореца от 8 ноември 2022 до 26 февруари 2023. Кураторът на проекта е д-р Мария Василева, която е и автор на нов каталог, в който са включени непознати произведения и неизвестни факти от творчеството на Жорж Папазов.

Изследването поставя художника в контекста на най-актуалните течения в световното
изкуство от първата половина на ХХ-ти век и проследява активното му участие в тях, както и ролята, която има за утвърждаването им.

През своето изкуство и професионална съдба Жорж Папазов свързва художествените сцени на София, Загреб, Прага, Мюнхен, Берлин, Женева, Стокхолм и Ню Йорк.

Именно поради това, по инициативата на Националната галерия и на куратора Мария Василева бе създаден Почетен комитет по организирането и реализирането на изложба, посветена на Жорж Папазов, който да допринесе за популяризирането на творчеството му в страната и чужбина.
В него са привлечени представители на международни културни институти, дипломати, интелектуалци и медии.

Първата среща се състоя на 22 юни и в нея участваха Яра Бубнова, директор на Националната галерия и Мария Василева, куратор, както и членовете Георги Господинов, писател; Кирил Вълчев, генерален директор на БТА; Георги Василев, колекционер и инвестиционен банкер от Швейцария; Ирина Петреску, аташе по културното сътрудничество на Френски институт в България; Мартина Лудеман, директор на Гьотеинститут София и ръководител отдел „Културна програма“; Раймунд Фурер, Н.Пр. посланик на Швейцария в България.

В изложбата ще бъдат представени произведения на художника от фонда на Националната
галерия, на Пти Пале – Женева, на ХГ Ямбол, от колекцията на Георги Василев, от други частни и публични сбирки в чужбина.

Почетният комитет обсъди представянето на експозицията освен в Националната галерия и в чужбина със съдействието на г-н Василев, който финансира частично реализацията на
изложбата. Колекцията на Националната галерия обхваща творби от различни периоди в развитието му, отразяващи професионалните интереси на автора, повлияни до голяма степен от живота му в чужбина.

С изложбата се цели припомняне и утвърждаване фигурата на автора пред българската публика. Приветства се подпомагането и сътрудничеството за подготовката и медийното отразяване на проекта чрез разширяване на комуникационни канали и организиране на паралелни образователни програми.

Мария Василева отбелязва:

"Жорж Папазов е типичен пример за универсалните движения
от първите десетилетия на ХХ-ти век, когато границите са условност и изкуството е мощен обединяващ инструмент. Неговото творчество и днес свързва няколко държави и продължава многоезичния диалог за истинските ценности".