Най-големите европейски джаз фестивали се събират в София от 22 до 25 септември 

  • Сподели:
Най-големите европейски джаз фестивали се събират в София от 22 до 25 септември 

Европейската джаз конференция ще е с фокус България и позиционирането на българската музика на европейския фестивален афиш 

Най-големите джаз фестивали на Европа избират София за провеждането на  един от най-значимите професионални форуми за джаз на стария континент. От 22 до 25 сеп-тември в София за пръв път ще се проведе Европейската джаз конференция.

Тя се реа-лизира за първи път и в Югоизточна Европа, след като единственият български член - фондация AtoZ - се пребори за домакинството в конкуренция с няколко европейски града.

Конференцията е годишното събитие на най-голямата професионална асоциация на културни оператори в сферата на джаза и импровизационната музика на континента. Създадена преди повече от 30 години, Европейската джаз мрежа има 180 члена от 34 държави и спомага за формирането на културните политики в ЕС в сферата на музи-ката.

Очакват се 400 европейски делегата, представители на различни организации, замина-ващи се с джаз музика и културни политики, в това число над 150 музикални фестива-ли и клубове, експорт офиси, регионални културни институти, агенти, мениджъри и представители на едни от най-големите музикални медии.

Всички те ще вземат учас-тие в програмата, включваща конферентни панели, работни групи, нетуъркинг сесии и ключовите за страната ни модули - панел с представяне на българската джаз сцена и презентационните “шоукейс” концерти на 16 проекта от страната. В музикалната се-лекция участват емблематични артисти като Живко Петров, Антони Дончев, Димитър Бодуров, Борислав Петров, Димитър Льолев и други. 

Основната цел на домакините е делегатите да припознаят България като източ-ник на качествена нова музика и така да стимулират износа на наши музикални и културни продукти на европейската сцена и пазари.

Темата на конференцията е “Breaking new ground”, като препратка към нуждата от по-добро интегриране в тази сфера на все още недостатъчно добре представени и познати региони на ЕС, какъвто е нашият. Друг приоритет е по-значимото присъствие на България на културната карта на Европа и спомагане на позиционирането на страната ни като дестинация за култу-рен, фестивален и конгресен туризъм. 

“Необходимо е преосмисляне на политиките по отношение на износа на български културни продукти. Подценяването им като част от креативните индустрии е знак за неразбиране, че те са всъщност част от икономиката на страната, и то с огро-мен потенциал. Това е залегнало в мотивацията ни да сме домакини на този форум, да спомогнем опознаването на културата ни и отварянето на чуждите пазари за българските музиканти. Искаме да създадем устойчив и дългосрочен интерес към тях, както и да имаме по-голямо представителство на културни оператори от Бъл-гария в Европейската джаз мрежа, които да работят активно заедно с други фести-вали и организации от Европа”, коментира Петър Димитров, председател на фондация AtoZ и инициатор на провеждането на европейската конференция в България.  

Основен партньор на конференцията е Министерство на културата на Република Бъл-гария, заедно с Министерство на туризма, Календара на културните събития на Сто-лична община и ОП “Туризъм”.