НИМ показа пистолета, сабята и костите на Раковски

  • Сподели:
НИМ показа пистолета, сабята и костите на Раковски

През 2021 г. отбелязваме 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски – човекът поставил началото на организираната борба на българите за независимост. По случай годишнината Националният исторически музей представя изложбата „През пресата и сабята”, проследяваща неуморната и последователна борба на Раковски за освобождението на българския народ, борба водена със силата на оръжието и печатното слово.

Сред показаните в изложбата експонати особено внимание заслужава личното оръжие на революционера – пистолет и сабя, собственост съответно на Исторически музей – Свищов и Регионален исторически музей – Русе. Друг предмет, принадлежал на Раковски, е табакера, подарена от него на Ангелаки Савич, участник в националноосвободителното движение от Свищов, която днес се съхранява в Националния исторически музей. Отделен акцент в изложбата представлява ковчежето, с което през 1885 г. костните останки на котленеца са пренесени от Букурещ до София. Ковчежето е предоставено специално за изложбата от Исторически музей – Котел. Посетителите ще видят и оригинални издания на печатните трудове на Раковски, фотографии, художествени произведения и копия на особено ценни документи – свидетелства за непримиримата борба на българина, издигнал любовта към отечеството в най-висша ценност.

Надарен с вродена ерудиция, получил блестящо образование, притежаващ европейска широта на възгледите, Раковски изпъква като личност от несравнима величина в родната ни история. Заслугите му за възрожденския напредък на българския народ далеч не се ограничават само в сферата на въоръжената борба. Раковски е преди всичко „великан” на мисълта, първият който ясно вижда националноосвободителната борба в цялата ѝ сложност и комплексност като процес на национално съзряване, повдигане на народния дух, натрупване на вътрешна енергия, възпитаване на поколение образовани, родолюбиви и целеустремени българи, които да изнесат на плещите си тежестта на борбата срещу османския угнетител. Верен на схващанията си, той използва всички възможни средства за постигане на набелязаните цели. В своето недовършено житие Раковски заявява категоричното си решение за открита борба с турското правителство „през пресата и сабята”, решение, на което остава верен до края на живота си.

Изложбата поставя акцент именно върху неповторимото съчетание от качества на непримирим воин и пламенен будител, отреждащо на Раковски мястото на един от най-бележитите дейци на Българското възраждане. Посредством подбрани предмети, документи и фотографии релефно са откроени онези широта на мисълта и размах на действията, които извисяват котленеца над съвременниците, превръщат го във визионер и истински политически водач на българския народ. Подчертават се заслугите на Раковски като творец на националната революция, стратег и вдъхновител на освободителното движение, основоположник на нови направления в българската публицистика, поезия и наука. На преден план се извежда обобщаващият мотив зад всички негови начинания – любовта към отечеството и желанието да се помогне за неговия просперитет.

Посетителите на НИМ ще могат да се запознаят с основните етапи от живота и дейността на революционера, поставени в контекста на събитията от европейската и балканската история от същия период, което дава възможност да оценим Раковски като една от забележителните личности на своята епоха не само в национален, но и в регионален и дори европейски мащаб. Сериозно внимание в изложбата се отдава на неговия вдъхновяващ пример, възпламенил революционния пламък у следващото поколение борци за свобода.

Изложбата „През пресата и сабята“ ще може да бъде видяна в Националния исторически музей до края на юли 2021 г. 

 

НИМ показа пистолета, сабята и костите на Раковски