Пъстрите акварели на Мая Вронска

  • Сподели:
Пъстрите акварели на Мая Вронска

Полската художничка Мая Вронска (Maja Wronska) е автор на пъстри акварели, като често в своите творби изобразява красиви сгради в типичната за Европа архитектура.

За създаването на своите произведения в значителна степен й помага и нейната професия – тя е архитект и първоначално прави подробен чертеж на повечето си рисунки, след което добавя слоевете бои.

Снимки: majawronska.com

Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска
Пъстрите акварели на Мая Вронска