Старите дискети се превръщат в портрети

  • Сподели:
Старите дискети се превръщат в портрети

Ник Джентри (Nick Gentry) е британски художник от Лондон. Голяма част от произведенията му са създадени от различни предмети и материали. Изкуството на Ник е основано на развитието на консумативната култура, технологията и киберкултурата, с акцент върху остарелите носители на информация.

Той е известен най-вече портретите си, създадени от стари дискети. Рециклирането и повторната употреба на дадени предмети са основната му творческа тема. Неговите художествени творби, носещи социален заряд, са излагани в галерии в Англия, САЩ и други градове по света.

Старите дискети се превръщат в портрети
Старите дискети се превръщат в портрети
Старите дискети се превръщат в портрети
Старите дискети се превръщат в портрети
Старите дискети се превръщат в портрети
Старите дискети се превръщат в портрети
Старите дискети се превръщат в портрети
Старите дискети се превръщат в портрети