Устрем

  • Сподели:
Устрем

Утрото шепне. Притихнал копнеж.
Затворени сенки в душата.
Изливат си друг в тях градеж.
И литват...
В полет към синевата.
Устрем и трепет на сетивата.
Нощта се прокрадва на пръсти.
Тихо краде светли дантели.
Превръща ги после в майскозелено.
Магията ги следва до цвят на нощно черно.
Сетивата ги попиват в кръговрат.
Родени ахатови нишки,
отварят портал на ново съзнание. 
Бели въздишки се вплитат в тъмните ивици.
Нощното черно превръща се неочаквана ласка.
Свобода на ноти написани.
Звучи Шопен с Ноктюрно.
Устремът на душата.

Картина: Петра Добревска, Устрем.
Размер 30/30