Второто издание на „School of Kindness“ с дискусия в Гьоте-институт

  • Сподели:
Второто издание на „School of Kindness“ с дискусия в Гьоте-институт

Гьоте-институт България Ви кани на дискусия с културолозите Славка Каракушева и Иво Страхилов с фокус върху наследяването и отхвърлянето на османското наследство в България.

„Варвари ли сме?“
Дискусия
16 септември 2022 г., 18:30 часа
Гьоте-институт България
ул. „Будапеща“ 1, София

„School of Kindness“ започва второто си издание „Мамо, варварин ли съм aз?“ с публична лекция на тема:
Варвари ли сме?
Наследяване и отхвърляне на османското наследство в България
16 септември, петък, 18:30 часа

Какви са представите за османското наследство в съвременна България? Как то се позиционира в националния патримониум? Какво е мястото му в политиките на наследството, формирани „отгоре“ – от държавата, нейните институции и експерти? Какви са местните всекидневни практики на
наследяване и оценностяване „отдолу“ и какви са аргументите за изключване и охвърляне?

Доколко са устойчиви идеите и наративите, които
противопоставят „османското“/„ориенталското“ срещу „европейското“/„западното“ и как това се отразява на разбирането за българските наследства? Варвари ли сме заради начина, по който днес се отнасяме към наследените останки от османското минало? Това са някои от въпросите, чиито отговори ще се опитаме да намерим заедно в дискусията за съдбата на османското наследство в България.

Славка Каракушева е доктор по културна антропология от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Интересува се от миграционни процеси, памет, идентификационни практики, културни наследства, свързани с турските и мюсюлманските общности в България.

Иво Страхилов е доктор по културология и главен асистент в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Работи в областта на критическите изследвания на наследството и проучва съвременните употреби на наследството, политиките на идентичност и перформативността, оспорваното наследство и наследствата на малцинствата.

Съвместното проучване на Каракушева и Страхилов изследва османското наследство в България.

Те започват това сътрудничество през 2014 г. и подхождат към темата от антропологична перспектива, за да проследят противоречията около наследството на Османската империя в контекста на съвременната българска национална държава. Понастоящем двамата са част от екипа на проект, който анализира историческите, социалните и културните значения на османските обществени бани.

„School of Kindness“ е интердисциплинарна перформативна, образователна и дискурсивна програма, която се провежда ежегодно в София, България, и околностите ѝ. „School of Kindness“ обединява (артистични) практици, изследователи философи/интелектуалци/мислители и социални работници.

Програмата е предназначена за участници от различни социални и артистични среди, особено за такива, които идват от непривилегировани общности, и за такива, които работят на базата на опит от индивидуална или колективна травма. В продължение на две седмици и половина участниците се включват в уъркшопи и семинари, организирани от артисти, теоретици и активисти.

За второто си издание програмата изследва понятието „варварин“, питайки какво означава да бъдеш „добър гражданин“ днес и кой придобива тази „титла“, „статус“. Освен това в програмата ще се разглеждат представите за турско (османско) наследство – често дефинирано като „оспорвано културно наследство“ – и неговите останки в България, включително ще се засегне темата за жестокостите срещу турците (и други малцинства) в България преди, по време и след социалистическия период.

* Събитието ще се проведе изцяло на английски език.