Мода copy - paste през годините (II част)

  • Сподели:
Мода copy - paste през годините (II част)

Топлата вода отдава е открита. В тази максима ни убеждава Лила Рамзи (Lilah Ramzi) и нейната серия Part Noveau, която прави сравнение между емблематични модни фотографии от миналото и настоящето.

Оригиналът или копието е по-добро? Това оставяме на вас да прецените.

Задължително разгледайте и първата част на Мода copy - paste през годините.

Снимки: partnouveau.com

Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)
Мода copy - paste през годините (II част)