Научете се на постоянство и автотренинг

  • Сподели:
Научете се на постоянство и автотренинг

Автотренингът е възможността сами да избираме и чертаем пътя, по който ходим. Той е свързан със силата на нашата воля, както и с постоянството, чрез което бързо ще постигнем мечтите си.

Автотренингът е и вид самохипноза, която ни помага да се оставим на своите самовъзприятия и те да контролират нашия ум, така лесно ще можем чрез психологически методи да влияем на емоциите си, като научим правилните техники за прочистване на съзнанието.

Още преди хилядолетия различни видове групи от хора са практикували автотренинг с идеята да усъвършенстват своята воля и да влияят пряко на емоциите си. Тази способност ни позволява да контролираме своите мисли и чрез силата им да усетим и да моделираме правилното изображение в своята глава.

Има особено голяма прилика между автотренинга и медитацията, защото и двете състояния имат за цел успокояване на ума и възвръщане на хармонията в тялото ни.

Първа стъпка - отпускане
Отпускане в удобна за нас поза, с цел пречистване от негативните мисли. За да се успокоим е нужно да изключим съзнанието си за миг. Можем да се отпуснем на дивана и да оставим тялото си в пълен покой.

Втора стъпка  - игра със сетивата
Когато напълно сте изчистили съзнанието си от всякакъв вид мисли, започнете да си представяте студа, който нахлува в стаята в която се намирате - усетете го, почувствайте го.

Започнете да мислите за студа като изобразявате в главата си – сняг, лавина, зима, така ще предизвикате усещането, че ви е студено и че всъщност вие напълно контролирате своите усещания.

Повторете това упражнение, но този път заменете студа с топлина – жега, изгарящо слънце – усетете как се загрява цялото ви тяло.

Поиграйте със сетивата си, така лека по лека, ще се научите как чрез силата на своето въображение и подсъзнание да влияете на своите усещания.

Трета стъпка – игра със чувствата
Започнете да усещате всички чувства, които са имали някакво емоционално влияние във вашият живот – страх, радост, страст, тъга, изумление, смях.

След като преминете през всички емоции, запазете тази, която изпълва сърцето ви със спокойствие, увереност и щастие.

По този начин, вие ще можете да влияете пряко над своите чувства, както и да им покажете кога и в кой момент, трябва да излязат на свобода.

Когато имате влияние на своите чувства, вие ще станете значително по-силни и по-лесно ще преживявате емоционалните дупки в които попадате. 

Прекрасно е човек да може да сдържа своите емоции, когато това се налага, разбира се, както и да успява да разпределя по важност нещата, които са от значение за самия него и тези, които просто са пълна загуба на време.

Чрез постоянство, вяра и силен дух, можем да постигнем, дори и невъзможното, да се научим да бъдем по-силни, целеустремени и да преследваме с постоянство и търпение мечтите си.