Самовнушението като лечебно средство

  • Сподели:
Самовнушението като лечебно средство

Самовнушението може да се използва като средство за самозащита от всички страхове, които ни дебнат, но можем да го използваме и като вид духовно лечение.

Единственото, което трябва задължително да запомним, е, че самовнушението трябва да се използва единствено за вдъхновяващи, целебни и възвисяващи цели. Силата на мисълта ни е наистина мощно оръжие и ако знаем как да насочваме към правилните мишени, ние ще можем да постигнем желаното.

Всичко, което влагаме и закодираме в своето подсъзнание, работи или в наша полза или в наш ущърб, затова трябва да се научим да синхронизираме своите мисли, спрямо нашите желания за да постигнем видим резултат.

Наистина можем да се почувстваме защитени, както и здрави, когато успеем да насочим своите мисли в тази посока и разбира се, използваме силата на внушението. Всеки човек е способен да реагира различно на внушенията и това се дължи именно на заложените до момента подсъзнателни мисли, както и вярвания – ако повярваме, че можем да си помогнем сами, то няма сила в света, която да ни убеди в обратното.

Най-голямата сила всъщност идва отвътре - от самите нас, от душата, нагласите и мислите ни, защото ние сме това, което мислим, изричаме и това, в което силно вярваме.

Може би ви се е случвало сутрин, като отидете в офиса в прекрасно здравословно състояние и се чувствате повече от добре, някой ваш колега да дойде и да ви каже, че имате болен вид и не изглеждате добре – от там започват да се включват и вашите негативни самовнушения, като инстинктивно започвате да се питате – ''Дали наистина се чувствам добре? Може би наистина съм болен?'' – а от там можете да почувствате и най-различни симптоми, които отново са плод на самовнушение и отрицателни мисли.

Именно чрез този пример искаме да ви покажем как всъщност се отразяват нашите мисли на тялото и духът ни и когато те не са положителни, как в действителност могат да ни накарат да се чувстваме зле. 

Субективното съзнание всъщност е свързано с вашите възприятия, чувства и емоции към заобикалящия ви свят и то ръководи пряко разума ви, когато обективното съзнание е навлязло в режим покой, тогава то се включва и започва да възприема нещата около вас инстинктивно, без да може в действителност да ги види и пипне, то знае какво се случва около него.

Чрез това състояние ние успяваме да въздействаме и на другите хора около нас, като усещаме какво се върти в тяхната глава. 
Всичко, което успеете да внушите на своето подсъзнание, то ще го възприеме, като цел и истина, тъй като подсъзнанието ни няма способността да различава същност, кое е илюзия и кое е действителност, нито пък какво е добро за нас и кое би могло да ни навреди, затова ние сме тези, които трябва да го насочваме в правилната посока, ако искаме разбира се, да се чувстваме здрави и да изглеждаме добре - първата стъпка е да използваме силата на самовнушението.

Знаете ли, че има много проучвания свързани с влиянието на внушението върху нашето тяло и опитите са показали как група болни хора започват да се отърват от редица тежки симптоми, само и единствено с помощта на самовнушението.

Те са успели да пречистят съзнанието си от всички негативни мисли, които до този момент не само, че на са им помагали, а по-скоро са ги карали да се чувстват още по-зле.

След което са успели да програмират в своето съзнание мисълта, че са здрави, щастливи и че се чувстват по-добре от всякога и този експеримент всъщност е успял да помогне на редица хора, да потушат своята болка и да прогонят голяма част от симптомите на тежки заболявания, които са ги изкарвали извън релси. 

По-голяма сила от тази на мисълта ни не съществува – чрез нея, ние наистина сме способни да променим живота си, да се чувстваме здрави и да бъдем положително заредени.

Когато започнете да насочвате своите мисли, само и единствено към неща, които ви карат да се чувствате добре и разбира се, не трябва да забравяте и за силата на вярата, защото без нея нещата трудно биха се получили.

Човек първо трябва да вярва истински в това, което иска да се случи в живота му, след което на подсъзнателно ниво да си го самовнуши, тогава нашето съзнание ще повярва и ще започне да изпълнява поставената цел.