Силата на нашия дух, според Буда – какво трябва да знаем за вътрешното си ''Аз''

  • Сподели:
Силата на нашия дух, според Буда – какво трябва да знаем за вътрешното си ''Аз''

Вътрешното ни ''Аз'' е съществувало още преди да сме се родили, така тази наша вътрешна същност няма цвят, нито пък материя - тя е вътре във всеки човек и няма никаква форма, както не е изпитала удоволствието от раждането и страха от смъртта.

Сегашното ти физическо тяло е неспособно да види твоето вътрешно – ''Аз''. Единствено хората, които имат силна вяра в неизвестното и са получили просветление за пътя на техния живот, както и за мисията им тук на земята, единствено те са способни да го видят и да го усетят в себе си.

Всеки човек, който веднъж е достигнал до такова прозрение в действителност се е превърнал в Буда.  

Човек, който не се е посветил на учението да опознае своето вътрешно състояние и не познава постоянството, не би могъл да се докосне до Буда. Има много учения, които са способни да ни помогнат да опознаем пътя към просвещението. Тези учения доста прилежно описват как човек трябва да се научи да опознава само и единствено вярата и мъдростта и да не допуска никога в съзнанието си страданията.

Хората просветени в тези учения всъщност натрупват своята голяма сила, като мислят в дълбочина и отвъд известните факти, с които всички разполагаме. Обученият човек е овладял всички техники на духовното извисяване, този човек освен че е успял да пречисти своя дух, но му е дал силата да се извисява над дребните човешки недостатъци.

Истинският Буда винаги смята правилното за правилно и грешното за грешно, той никога не се отнася с пренебрежение към фактите, както и с безгрижие към усилията на другите. 

Всеки човек по света е способен да напълни своята чаша с мъдрост, дори без да му бива предавана от духовен учител, защото важно е усещането, че в нас има много по-голяма сила, която е способна да се справи с всичко, но не всички хора са наясно с това.

Когато настъпи най-подходящият момент ще разбереш, че вътре в себе си носиш една тайнствена способност, която ти помага да се справиш по-лесно със страданията и която е пряко свързана с твоето съзнание.

Всичко което прави един човек в действителност е плод на неговото съзнание и голям процент от неговите действия пък са ръководени от моментите на страдание.

Всичко останало, което не е породено от съзнанието ни е неподвластно на човешкия контрол, но въпреки това то е толкова естествено и мирно в сравнение с душевните човешки тревоги, които ни объркват и отдалечават от нашето - ''Аз''.

Всеки човек по света е въоръжен със силата да се справи с това, което съдбата му е предначертала и е изпратила в неговия живот и едно е важно да знаем, ние разполагаме с точно толкова сили, с колкото неприятности Вселената е решила да ни затрупа, нито повече, нито по-малко от това.

Човек носи тази сила винаги вътре в себе си, а когато започне да вярва в нея, тогава ще усети как няма да има страдание или болка, която да може да го събори, просто защото духът му е чист и изпълнен с енергия да се справи с всичко това.

Тази сила не е дадена на точно определени хора, тази сила я притежава всеки човек, който веднъж е имал честта да поеме въздух, да се роди, да живее, след което да премине в друга материя, но дори тогава нашето вътрешно – ''Аз'' продължава своето съществуване.

Защото това е твоят Изначален Лик, който няма да изчезне в небето, нито пък ще се скрие под Земята и нито една природна сила не може да му се противопостави и да го заличи и когато човек е просветлен, той ще има силата да командва тази свръхестествена сила, както и да прониква през дъното на собствената си душа.

Има много книги, които описват тайнствата на нашата душа и са предавани от поколения на поколения, това се случва и с ''Вярната доктрина'', която се предава двадесет и осем поколения на Бодхидхарма през шест поколения до Шестият Патриарх, Дзен  Учителят – Та Чиен.

След което започва да се разпространява и в Китай, там тя се разклонява, разлиства и се предава, дори и на японските свещеници и до днес всички духовни личности продължават да си предават свещените знания от учител на ученик и чрез тях продължават да се самодисциплинират и духовно усъвършенстват. 

''Човек трябва да усъвършенства своята духовна сила, да придобие нужната бързина и ловкост, и когато срещне своя враг в лицето на някой друг човек, да може да отсече толкова силно, че този човек да не успее да усети кога всъщност е паднала главата му…!''