Езикът на тялото и техники на поведението му

  • Сподели:
Езикът на тялото и техники на поведението му

"Езикът на тялото е мощен инструмент, който може да ни помогне да вдъхновим хората, да ги мотивираме и да ги поведем към успеха."  Нелсън Мандела

Езикът на тялото е невербална форма на комуникация, която включва жестове, мимики, поза, зрителен контакт и движение. Той е мощен инструмент, в услуга на комуникаторите да изразяват емоциите, да предават посланията и да изграждат правилно и успешно взаимоотношения помежду си.

Езикът на тялото прави видими истинските чувства на хората и дефинитивно е по-точен от думите, които имат свойството, понякога да са измамни и да превръщат процеса на взаимодействие в театрална сцена с фалшив привкус. Често хората си казват едно, но езикът на тялото показва съвсем различно нещо. Когато се използва позитивен език на тялото, като например поддържане на зрителен контакт с очите, лека усмивка или отворена поза на тялото, оставяте впечатление в околните за себе си, като приятен събеседник и те се чувстват по-комфортно и могат по-лесно да проявят доверят.

Езикът на тялото борави с техники, които са в помощ, те са ориентири в процеса на взаимодействие с другите.
Естественото състояние на човек в публичното пространство се състои в спокойна, непринудена стойка, с отворени рамене, ръце и крака. То сигнализира за увереност, достъпност и дружелюбност и се нарича отворена поза. Поставянето на ръцете пред гърдите, заставането във фигура „Ф“ с ръце на кръста или кръстосването на краката в коленете или глезените сигнализира за затвореност, несигурност или враждебност и се нарича затворена поза. Наклоняването на тялото напред към събеседника показва интерес, ангажираност или желание за слушане, докато отдръпването на тялото е явна проява на несигурност, неприязън или желание за дистанция.

Поддържането на зрителен контакт  с очите сочи увереност, запознаване с обстоятелствата и честност. Избягването му, гарантира израз на вътрешна несигурност, лъжа или враждебност.
Изражението на лицето показва различните състояния - щастие, тъга, гняв, страх и изненада, а жестовете могат да се използват за подчертаване на вербалната комуникация, за изразяване на емоции или за илюстриране на идеи.

Мимиката ясно допълва различни емоции, а позата говори за настроението и намеренията на човек.
В развитието на човешките взаимоотношения се срещат примери за индивиди, способни да контролират и манипулират до удобна за тях самите степен невербалните си сигнали. Това е съзнателно и може да се използва целенасочено и измамно. Например, при заучена усмивка на лицето, при липса на ведър и отворен поглед, се усеща неискреност. Някой индивид може да кима с глава, сякаш се съгласява с вас, но всъщност да не слуша и да гледа встрани. Ако стои с кръстосани ръце пред тялото си, търси за себе си защита или затвореност. При избягване на зрителен контакт, имате работа с плах или виновен за нещо събеседник.

Някои хора са по-несигурни или по-неумели в невербалната си комуникация от други и несъответствието между езика на тялото и думите им не са признаци на измама. Те просто не са се научили да водят правилен светски разговор, съдържащ всички елементи от него. Понякога  контекстът на ситуацията е важен и дава насока за истинността на разговора. Например, ако някой се усмихва, но очите му не се усмихват, може да е просто знак, че е уморен или стресиран.
Фридрих Ницше казва: "човекът е единственото животно, което може да лъже, както с думите си, така и с езика на тялото си". Съществуват техники за проверкаа, дали някой се опитва да лъже с езика на тялото си?

- Обърнете внимание на цялостния език на тялото на човека, а не само на един сигнал.
- Потърсете несъответствия между езика на тялото и думите на човека.
- Вземете предвид контекста на ситуацията.
- Ако не сте сигурни, попитайте събеседника си директно, какво мисли или чувства.
- Съпоставете движението на крайниците (ръце, крака), с посоката на главата, погледа и устата. Често, когато се лъже, устата се криви или езикът облизва горната устна.
- Наблюдавайте нюансите на гласа, тембъра, изразните средства, както и мълчанието. То също е важен елемент от арсенала на лъжеца, умеейки да го използва точно по предназначение.
- Бъдете скептични към прекалено очевидни сигнали на езика на тялото – потупвания по раменете, по бузите, прекалено голяма отвореност.
- Доверете се на инстинкта си.
- Не забравяйте, че езикът на тялото е само един инструмент за комуникация, който може да подведе.
- Наблюдавайте поведението на човека в различни ситуации.
- Бъдете търпеливи, вероятно ще трябва повече време, за да се научите да разчитате правилно различните сигнали на езика на тялото.
- Не се страхувайте да грешите.

Интерпретирайки сигналите на езика на тялото, може да се объркате. Но това е ценен опит, желание да се коригирате и усъвършенствате и напреднете в постигането на точност, при дешифриране на невербалната комуникация.
Обърнете внимание на собствения си език на тялото. Забележете как се движите, какви мимики правите и какви жестове използвате? Практикувайте техники на език на тялото, които ви карат да се чувствате щастливи и пълноценни. Усмихвайте се, стойте изправени, бъдете с отворена поза, правете зрителен контакт с очите и използвайте позитивни жестове. Не се опитвайте да имитирате някой друг. Бъдете себе си и покажете езика на тялото си по начин, който ви е естествен. Обърнете внимание, как другите хора се движат, как ви облъчват с мимики, какви жестове използват? Това ще повлияе правилно, как да разберете по-добре чувствата им и да си изградите силни и точни взаимоотношения с тях.

Езикът на тялото е мощен инструмент, с който хора от различни професии, като политици, артисти, певци, музиканти, танцьори могат да изразят себе си, да се свързват с публиката и да разказват истории. Чрез осъзнато използване на различни техники, те умеят да засилват емоционалното въздействие на презентациите си и да ангажират хората по-дълбоко. Някои жестове, в една култура са приети, докато в друга могат да бъдат обидни. Затова е важно презентаторите винаги да са наясно с вида и състава на аудиторията си, преди да се изявят.
Техниките на езика на тялото се прилагат в много аспекти на живота. Те са важни за комуникацията в личен и професионален план, в публични изяви или романтични отношения, в приятелските и семейните връзки. Добрите лидери умеят да разчитат езика на тялото на служителите си и да използват опита си в устойчиво управление на бизнеса. 

За да подобрите техниките на езика на тялото, практикувайте пред огледало. Наблюдавайте се, как се движите и какви мимики правите? Опитайте се да осъзнаете, как езика на тялото ви се тълкува от другите? Снимайте себе си по време на невербално изразяване, за да видите кои са слабите ви страни? Вземете уроци по актьорско майсторство, винаги е полезно. Следете езика на тялото на хората около вас и ако харесвате определено поведение, го имитирайте.
Когато осъзнато, целенасочено и доброжелателно използвате езика на тялото в практиката, се ориентирате правилно в публичното пространство, във взаимоотношенията си с другите, повишавате нивото си на лично щастие, а оттам и подобрявате цялостното си благосъстояние.