115 години независима България

  • Сподели:
115 години независима България

„Toва подействува като електрически ток върху множеството и единодушни ентусиазирани „ура“ зацепиха въздуха. Урата се подемат от множеството, натрупано вън, и мощни овации разлюляха атмосферата. Ученическият хор със същия ентусиазъм запя „Шуми Марица“ и цялата околия се препълваше с величествен кипеж от звукове  народът ликуваше. “

Така вестник „Пряпорец“ отразява новината за едно от най-значимите събития в нашата нова история. На 22 септември 1908 г. в старата българска столица Търново княз Фердинад тържествено обявява България за независима държава.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.