30 древни и вечни мъдрости от Ориента

  • Сподели:
30 древни и вечни мъдрости от Ориента

В книгата "Мъдростта на Ориента: Бележки от вечността" са събрани мъдрости от люлката на човешката цивилизация – Близкия и Средния изток. Много от народите, които са ни завещали поговорките, съществуват и днес: перси, араби, евреи и турци, а други, като древните шумери и асирийци, отдавна са изчезнали. Но всички тези перли на Ориента идват от дълбините на времето, за да ни научат да живеем по-мъдро и по-добре.

1. Онова, което виждаш в себе си, е онова, което виждаш в света. - афганска

2. По-трудно е да се бориш със себе си, отколкото със света. - кюрдска

3. Никой не дава на бедняка хляб, но всеки е готов да му даде съвет. - арменска

4. Богатият човек носи Бог в джоба си, бедният – в сърцето си. - еврейска

5. Болният умира само веднъж, а ленивецът всеки ден. - башкирска

6. Върви, докъдето ти виждат очите, а когато стигнеш там, ще видиш още по-далече. - персийска

7. Всеки човек тръгва към смъртта си, носейки в ръце само онова, което е дал на хората. - персийска

8. Добрият съпруг е по-добър от приятел и брат. - таджикска

9. Светостта не идва от чалмата, а от сърцето. - кюрдска

10. Смехът е лек за 1001 болести. - азерска

11. Двама дервиши могат да спят на една черга, но двама царе не могат да си поделят света. - арабска

12. Оръжието е враг дори за собственика си. - турска

13. Не мисли за умората си, твоята сила ще бъде според мярката на желанието ти. - арабска

14. Царува времето, а не царят. - грузинска

15. Един-единствен удобен случай струва хиляда магии. - турска

16. Който става с гняв, сяда със загуба. - турска

17. Който иска перли, трябва да се гмурне в морето. - кюрдска

18. Питай какви са добродетелите на хората, а не какъв е цветът на кожата им. - арабска

19. Ако искаш да сториш добро, не се съветвай с никого. - кюрдска

20. Не се доверявай на човек, който ти казва всичките си тревоги и не споделя нито една от радостите си. - еврейска

21. Топлината на родния дом струва повече от царския пир. - афганска

22. Зъл е онзи, който е добър само за себе си. - грузинска

23. Сърцето е дете и то желае онова, което вижда. - турска

24. Умната жена е украшение на дома, глупавата – забавление за улицата. - узбекска

25. За господаря си кучето е лъв. - персийска

26. Трябва да се живее дори и само от любопитство. - еврейска

27. Никога не отваряй врата, която не можеш да затвориш. - персийска

28. Просветлението идва толкова лесно, колкото да запалиш лампа. Проблемът е как да намериш кибрита в тъмното. - асирийска

29. Търси истината в размисъл, а не в плесенясалите книги. Погледни към небето, за да видиш луната, а не в езерото. - персийска

30. Свещта изгаря сама себе си, но свети за другите. - арабска

Още прекрасни книги може да откриете на pergamentpress.com.