Ако променим себе си, можем да променим и света

  • Сподели:
Ако променим себе си, можем да променим и света

Целта на ненасилието е да замени негативното отношение с позитивно.

Всичко, което правим, е подчинено на егоистични цели - каква ще е ползата ни от дадено нещо, цялото ни материалистично общество е изградено върху този груб индивидуализъм.

Никоя от неговите концепции не води до създаването на хомогенно семейство, група, общество или народ…

Ненасилие означава да позволиш на доброто в теб да се прояви. Да те водят любовта, уважението, разбирането, признателността, съчувствието и загрижеността за другите, а не егоцентричността, алчността, омразата, предразсъдъците, подозренията и агресията, които обикновено доминират в начина ни на мислене.

Често чуваме хората да казват: "Този свят е безмилостен и ако искаш да оцелееш, и ти трябва да станеш такъв." Смирено отказвам да се съглася с това твърдение.

Светът е това, което сме направили от него. Ако е безмилостен, то е защото ние сме го направили такъв чрез нашето отношение.

Ако променим себе си, можем да променим и света, а нашата промяна започва с промяната на езика и методите, с които общуваме.

Арун Ганди