Ако си им дал любов и са се отдалечили, нека си я запазят

  • Сподели:
Ако си им дал любов и са се отдалечили, нека си я запазят

Ако си им дал любов и са се отдалечили, нека си я запазят.

Ако си им дал време и са се отдалечили, нека запазят спомените.

Ако си им дал дни, месеци, години от живота си,
нека запазят цялата Любов, която си им дал през това време.

Не се бори за това, не казвай: ''Дължиш ми го".

За какво си го искаш обратно?
За какво, ако имаш способността да възпроизвеждаш повече от него. Нека го запази този, който има нужда.

Стойността на твоята любов не зависи от това какво правят другите с тази любов. Остави ги да пазят това, което са ти взели - вероятно са имали нужда от него, вероятно е променило живота им, вероятно е светлина по пътя им.

Дори, когато този човек ти е дал само болка в замяна, а ти си го оставил само с любов - чувството и даването са най-големият отпечатък, който можем да оставим.

Сол Кин