Бъдете смирени, обичайте и уважавайте хората около вас, защото никога не сме сигурни какво ще се случи утре

  • Сподели:
Бъдете смирени, обичайте и уважавайте хората около вас, защото никога не сме сигурни какво ще се случи утре

Една жена работила в завод за опаковане на месо. Веднъж в края на работния си ден тя отишла в хладилната камера, за да провери нещо, но вратата случайно се затворила. Така тя останала заключена вътре.

Жената викала и блъскала с всички сили, но напразно - никой не можел да я чуе. Повечето работници вече си били отишли, а извън хладилната камера е било невъзможно да се чуе какво се случва вътре.

Пет часа по-късно, когато смъртта изглеждала неизбежна, заводската охрана отворила вратата и жената като по чудо се спасила от смъртта.

Жената попитала охраната, защо е решил да провери хладилната камера, тъй като това не влизало в задълженията му.

Пазачът отговорил: "Работя в този завод от 35 години, стотици хора идват и заминават всеки ден, но вие сте една от малкото, които ме поздравяват сутрин и ми казват довиждане в края на деня. Много хора ме подминават, като че ли не съществувам...

Днес вие, както винаги, ми казахте "Здравейте". Но в края на работния ден, забелязах с любопитство, че не съм чул вашето "довиждане, ще се видим утре", и не видях да напускате фабриката.

Затова реших да проверя около завода. Толкова свикнах с вашето "здравейте" и "довиждане" всеки ден, тъй като това ми напомня, че някой се интересува от мен. И понеже не го чух днес, разбрах, че нещо се е случило. Ето защо ви търсих навсякъде."

Неизвестен автор