Бащите дават криле, които майките не бива да режат

  • Сподели:
Бащите дават криле, които майките не бива да режат

Майката е тази, която се грижи за короната на дървото.
Бащата е този, който отговаря за корените.
Бащите полагат основите. Майките изграждат стеблото.

Хубаво е стеблото да е здраво. Но пък без основа, каквото и да изградиш ще падне. Не можеш да градиш къща от покрива.

Короната трябва да е възможно по-широка. Цветна. Пълна с листа, птици, малки пълзящи твари и плодове. Много плодове. Може да е толкова голямо, че да подслони кълвач, да се свие гнездо.

Ако майката има право на провали, то бащата няма. Излязохме един ден на разходка семейно в гората. За мен природата понякога е недружелюбна и често се плаша и губя в нея. Чух странен рев и се уплаших. Стори ми се като да идва от меча паст, но това е защото не съм запозната. Имам право на грешки. Видях и купчини пръст, наподобяващи маломерни вулкани. Но в книгите, които чета, илюстрациите са различни. После видях и много интересни стъпки. Непознати досега. С два пръста, с лапи и с копита. Имаше и няколко разклонения, водещи в различни посоки. Е, не знам какво решение да взема. Навярно ще отидем другаде, ще се изгубим. Въобще не харесвам офроуд преживявания и това светкавично излиза на лицето ми.

Бащата обаче е нещо друго. Той е безстрашен, знае всичко и няма право на провали. Трябва да познава всеки рев, всяка странна дупка, всяка неизвестна стъпка, всеки странен шум и която посока хванеш с него - винаги ще е правилната. Бащата знае. Бащата открива заедно с теб и те пази. Дава ти кураж и малко от своята смелост. Дава ти спокойствие.

Майката понякога те щади и е предпазлива. Тя ще иска винаги да върви с теб, ако може за ръка. Бащата ще ти даде напътствия и ще те пусне да покориш сам върха. Или дървото. Или да откриеш пътя. Майката ще каже - ''искам''. Бащата ще ти каже - ''мога''.

Бащите дават криле, които майките не бива да режат. Майката ще ти покаже едно дърво. Ще ти обясни. Ще ти разкаже. За всеки клон, за всяко листо, за всяка шишарка и плод, за птиците, които понякога се подслоняват на дървото. Бащата ще ти покаже цялата гора. 

Майката ще се радва каквото и да стане с теб. Бащата ще се радва, ако го задминеш. Ако станеш по-добър във всичко от него.

Тогава бащата ще знае, че ти е дал най-големия си урок. Неговият пример!

Четете още интересни текстове на Нели Славова в Групата "Истории от Гардероба"