Детето vs Училището

  • Сподели:
Детето vs Училището

И направиха училището така, както им каза дяволът!

Детето обича природата, затова го затвориха между четири стени!

То не може да стои без движения - принудиха го да е неподвижно!

То обича да работи с ръцете си, а започнаха да го обучават на теории и идеи!

То обича да говори - заповядаха му да мълчи!

То се стреми да разбере - накараха го да наизустява!

То поиска само да търси и открива знания - дават му ги наготово!

И тогава децата научиха това, което не биха могли да научат при други условия - да лъжат и да се преструват!

Адолф Фериер - швейцарски психолог и педагог, "Активното училище"