Дневник за личностно развитие

  • Сподели:
Дневник за личностно развитие

В живота ни много силно влияние върху нас оказват различни източници на информация. Някои от тях са:

1. Телевизия, интернет, кино, книги

Те ни учат как да живеем, как да мечтаем, какви да са идеалите ни за мъж (жена), как да обичаме, как да влизаме във връзка, дават ни готови идеали за поведение, красота, висота.

Възприемаме непрекъснато информацията отвън, на която вярваме и приемаме за правилна. След което, ако не получим всички тези идеализации, страдаме, тъгуваме или изявяваме претенциите си към живота и реалността.

2. Нашият личен опит

Искаме да се развиваме, имаме своя визия за нещата и ако не става по плана ни, недоволстваме. А не търсим причините в начина си на мислене. Обикновено се фокусираме върху спънките, проблемите и претенциите си, вместо да усетим радост и удовлетворение от бъдещия успех, да се държим като победители. Идеализираме собствените си способности, а при най-малкия неуспех се свиваме и се измъчваме.

А какъв е смисълът от всички тези външни източници на информация, ако не ги прилагаме по правилен начин в живота си?

Нужно е да отделяме време да наблюдаваме и анализираме самите себе си - каква е ценностната ни система, без какво си мислим, че не можем, на какво държим най-много, откъде най-често идват източниците на нашите негативно емоции и преживявания и защо ни се случва това.

Какво трябва да разберем за себе си, какво да пуснем, накъде да тръгнем или да продължим. Защо срещаме хора, които не споделят нашите ценности и сякаш имат противоположна на нас гледна точка и така се появяват негативните преживявания.

Един добър начин за самонаблюдение е да си водим всекидневно дневник. Това е време само за мен, за моя свят и моите лични преживявания. Какво ме е зарадвало през деня, какво ме е натъжило. От една страна стигаме до някакво осъзнаване за себе си, от друга страна - не трупаме негативни емоции, а ги изливаме на листа, навън от нас.

Само за 30 дни, пишейки в дневника си всеки ден, можем да получим представа кои са онези ценности, на които толкова много държим, кои убеждения са наши и кои - внушени отвън. След месец, ако сме били честни със себе си, можем да видим откъде сме тръгнали, през какво сме минали и колко много сме постигнали.

Изборът на красив дневник, приятен за сетивата, ни кара да го отваряме всеки ден (най-добре вечер) и да записваме всичко, което ни е развълнувало през изминалия ден - приятно или не толкова приятно. Нужно е да се прави с ентусиазъм, с любов, а не механично писане и умът да блуждае другаде.

И накрая, да завършваме с думи на благодарност - към днешния ден, към уроците на деня, към самите себе си.

Една добра практика е и Антистрес терапия.

Още по темата на Курс обучение "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".