Едно начало с дъх на пролет

  • Сподели:
Едно начало с дъх на пролет

Пробужда се денят с акорди на пиано и цигулка, промъкващи се леко, като слънчеви лъчи. На тихата улица са само те, като деца нетърпеливи са застанали на прага на новия ден за подвизи готови и жадни за живот.

От първо пристъпва нежното Ла, а сетне идва До и следват ги подир палитра многоцветна от нежни звуци. Като цветове в картина допълват се и сливат и ражда се композиция мелодия на среща между две сърца. Познанство рожба на случайността.

Мелодия, изтъкана от нишки светлина и трепетното чувство за начало. Лека и свободна, като птица издига се високо. Пространството наоколо изпълва, но не като неканен гост, а като приятел, идващ от далеч.

В просъница лениво преди да се събуди раздвижва се града и през открехнати прозорци, двери неочаквана пристъпва тя. Да стопли всеки дом, сърце, с усмивка на лицето да събуди всяко едно дете, а на порасналите вече да посади в душите зрънцата семе на Вяра, Надежда и Любов.

Събудил се градът е шумен и припрян, но някак по-различен. Спонтанен, романтичен, усмихнат и замечтан! Обгърнат този ден е в нежната прегръдка на танцуваща любовна двойка напук на всички правила сред суматохата на хорските дела. Един прекрасен ден - слънчев и засмян.

Светът превърнал се е в цветен калейдоскоп, мелодията си тананика, на всеки минувач я подарява. Напълно преобразен - празничен и пременен в цветна сцена превърнал се е днешният ден. Сцена, заобиколена от цветя, балони и светлина, напомняща усмивка уютна, като майчина милувка.

И тук на тази сцена към нас протегнала ръка за танц ни кани Любовта. Сърцето ни откликва, познало в Божествените звуци обещание, дадено от нас с онези първи глътки въздух да бъдем щастливи.

Едно пиано и цигулка, любовна двойка танц безкраен. Едно начало с дъх на пролет. Едно небе, едно море, докоснати в целувка. Това е този ден - сбъднатата мечта, родена в чудото, наречено Живот!