Екадаши дни 2019: време за физическо пречистване и духовно зареждане

  • Сподели:
Екадаши дни 2019: време за физическо пречистване и духовно зареждане

Дните на "екадаши" са най-мощните за очистване; тогава особено леко се понася въздържането от храна, което е и най-ефективно. В тези дни е подходящо започването на сух пост. През този ден може не само да се гладува, но и да не се пие вода, защото според древните течностите, приети през този ден, носят замърсяване.

Съвременната наука е намерила връзките, посредством които Луната влияе върху човека, но тя малко отделя внимание на древните източници, в които се дават конкретни препоръки за използването на лунния цикъл за пречистване.

В продължение на лунния цикъл има две фази (първа и трета), през които организмът всмуква и задържа постъпващите в него вещества, течности и тогава е добре да се подхранва чрез кожата с микроелементи, да се правят планови операции и пр.

Обратно, през втората и четвъртата фаза на Луната организмът добре отделя, изхвърля натрупаните шлаки - тогава е най-подходящо да се провеждат очистителни процедури, клизми, гладолечение.

В древността са отделяли голямо внимание на някои дни от лунния месец, известни като Дните на "екадаши" - 11-ият и 26-ият ден от новолунието и денят на “двете тръби – 14-ият ден от новолунието.

Екадаши дни 2019:

1 януари 2019

17 януари 2019

31 януари 2019

16  февруари 2019

2 март 2019

17  март 2019

31 март 2019

15 април 2019

30 април 2019

15 май 2019

30 май 2019

13 юни 2019

29 юни 2019

12 юли 2019

28 юли 2019

11 август 2019

26 август 2019

9 септември 2019

25 септември 2019

09 октомври 2019

24 октомври 2019

08 ноември 2019

22 ноември 2019

08 декември 2019

22 декември 2019