Гадаене по пръстите на краката

  • Сподели:
Гадаене по пръстите на краката

По пръстите на краката, техния размер и съотношение, гъвкавост и изящност може да се разбере какъв е характерът на човек и какво го очаква за в бъдеще.

Всеки от пръстите отговаря за една или друга сфера. Така например палецът на левия крак отговаря за склонността към меланхолия, а показалецът – за чувствеността и сексуалността.

Средният пръст на левия крак е отговорен за любовта към творчеството, а безименният – за успеха в любовта. Кутрето на левия крак е отговорно за вярата в хората.

Палецът на десния крак отговаря за любовта към живота, а показалецът – за амбицията и честолюбието. Средният пръст носи отговорност за енергийния потенциал, а безименният – за общителността.

Кутрето на десния крак символизира страха и незащитеността. Формата на пръста, неговите дефекти и изкривявания говорят за минали и настоящи неуспехи в сферата, за която отговаря.

Ако един от пръстите се отделя по форма и размер от другите, това качество може да се смята за доминиращо в живота ви. Допрените прекалено близо един до друг пръсти говорят, че тези две сфери във вашия живот са неразривно свързани.

Ако откриете петна върху някой от пръстите си, очаквайте промени в тази облест. Ако кутрето ви е скрито зад безименния пръст, това показва, че сте склонни да заравяте главата си в пясъка в критична ситуация.

Ако така са устроени пръстите на левия ви крак, това означава, че сте прекалено склонни да вярвате на любимия си човек, без това да е оправдано с действия от негово страна.

Приповдигнатите връхчета на пръстите са свойствени за мечтателните натури. А огънатите надолу, с нокти, които приличат на ноктите на граблива птица, говорят за зависимостта на човек от чуждото мнение.

Триъгълните и квадратни краища на пръстите на палците на краката говорят за затвореност е липса на каквото и да е желание за разговори с непознати хора.

Красивите, безупречно равни и изящни пръсти, които образуват красива линия, показват високо ниво на организираност, прецизност и любов към реда, понякога прекалено натрапчива.

Източник: Sanovnik.bg