Гогол: Да се вземат подкупи стана необходимост...

  • Сподели:
Гогол: Да се вземат подкупи стана необходимост...

Знам, че с никакви средства, с никакви страхове, с никакви наказания не може да се изкорени неправдата. Тя вече се е вкоренила твърде дълбоко.

Безчестното дело да се вземат подкупи стана необходимост и потребност даже и за такива хора, които не са родени да бъдат безчестни.

Знам, че вече е невъзможно за мнозина да вървят срещу общото течение...

Работата е в това, че дойде време да спасяваме нашата земя, защото нашата земя загива не от нашествието на 20-те чуждестранни езика, а от нас самите; защото вече покрай законното управление се създаде и друго управление, много по-силно от законното.

Установиха се условия: всичко е оценено и цените са всеобщо известни. И никой ръководител, бил той най-мъдрия от всички законодатели и ръководители, не би успял да поправи злото, колкото и да ограничава действията и на най-лошите чиновници, като поставя за надзиратели други чиновници.

Всичко ще бъде безуспешно, докато всеки един от нас не почувства, че е длъжен така, както се е въоръжил срещу враговете, да въстане срещу неправдата...

Николай Василиевич Гогол,  из "Мъртви души"