Господи, говори с мен!

  • Сподели:
Господи, говори с мен!

Прошепна детето: "Господи, говори с мен!" И на една поляна чучулига запя. Детето не я чу.

Затова детето изкрещя: "Боже, говори ми!" И мощен гръм разцепи небесата. Детето не му обърна внимание.

Тогава детето извика: "Господи, покажи ми чудо!" И нов живот се създаде в момента, но детето не разбра.

Накрая детето проплака отчаяно: "Всемогъщи Боже, докосни ме – нека разбера, че си тук до мен!" И протегна се Бог и докосна детето. Но то нежно прогонило пеперудата, която кацна на рамото му.

И си тръгна несъзнавайки.

Автор: Равинда Кумар Карнани / Източник: positivespirit.net