Интелектуалец - човек, намерил нещо по-интересно от секса

  • Сподели:
Интелектуалец - човек, намерил нещо по-интересно от секса

Забавен речник - значението на някои думи в хумористичен вариант:

1. Зъболекар - фокусник, който, пъхвайки метал в устата ти, измъква от джоба ти монети.

2. Барут - средство, използвано от цивилизованите народи за уреждане на споровете.

3. Мишка - животно, което осейва пътя си с припаднали жени. 

4. Целувка - устен договор за даване на долния етаж под наем.

5. Македония - това е България извън себе си.

6. Клептоман - човек, който има дарбата да намира неща преди хората да са ги изгубили.

7. Родители - същества, хранещи деца и илюзии за тях.

8. Противник - човек, който просто е в голяма степен противен.

9. Идиот - човек, пълен с идеи.

10. Човекарници - жилищни блокове.