Изневерите водят до повторяемост. За да бъдеш верен е нужен талант

  • Сподели:
Изневерите водят до повторяемост. За да бъдеш верен е нужен талант

Когато спиш с жени наляво и надясно, всички те се сливат в една. И тя просто си сменя името, кожата, муцуната, ръста и гласа. Дължината на косата, гръдната обиколка, цвета на бельото й варират от път на път.

Но ти ѝ повтаряш запаметените си фрази, казваш едни и същи шеги, правиш еднакви движения в определена последователност:

"Много добре ухаеш... Приближи се малко още... Страхувам се от теб... Колко много желая устните ти... По-бързо, не мога повече... Благодаря ти, Господи, за това щастие... Страшно много те харесвам... Струва ми се, че това е сън... Ще го правим цяла нощ, цял живот..."

Повтаряш едно и също всяка вечер на различни жени с омагьосания поглед на дете, което разопакова коледен подарък. Промените водят до повторяемост.

Колкото и парадоксално да ви звучи, новостта във връзката възниква само тогава, когато си верен на една жена. Донжуаните са лишени от въображение. Казанова е смятан за виртуоз, а той е бил просто един лентяй.

Защото колкото и да сменяш жените, ти оставаш все същия - обикновено хлапе, което избира пътя на най-малкото съпротивление.

За да бъдеш верен е нужен талант.

Автор: Фредерик Бегбеде

Източник: fit4brain.com / Превод: Олга Недялкова