Как човечеството само си копае гроб

  • Сподели:
Как човечеството само си копае гроб

По време на моята младост, която премина в Ню Йорк, аз се отказах да произнасям клетвата за вярност пред флага. Естествено, изпратиха ме в кабинета на директора, който ме попита: "Защо не искаш да дадеш клетва за вярност? Виж, всички го правят!".

Аз му отговорих: "Когато всички са вярвали, че Земята е плоска, то това не значи, че тя е такава." Аз обясних, че за своите достижения Америка е задължена на другите култури и народи и бих предпочел да принеса клетва за вярност на Земята и всички нейни обитатели.

Излишно е да казвам, че скоро след това аз зарязах училището и си оборудвах лаборатория в стаята, където започнах изследвания в областта на естествознанието и други науки. И тогава разбрах, че Вселената се подчинява на закони и че човекът, както и самото общество, не се явяват изключение на това.

След това, през 1929 година, настъпи борсовият крах, който стана начало на това, което сега се нарича Голямата депресия. Не можех да разбера защо милиони хора останаха без работа, загубиха жилищата си и бяха принудени да гладуват, докато заводите бездействаха, а ресурсите си бяха достъпни както преди това. Именно тогава осъзнах, че правилата на икономическата игра в основата си са грешни.

Скоро след това започна Втората световна война, в хода на която много страни последователно се унищожаваха една друга. След края на войната пресметнах, че всички изразходвани за разрушение средства и ресурси лесно щяха да осигурят и обезпечат всичко необходимо за всеки човек на планетата.

Оттогава наблюдавам как човечеството само си копае гроб. Как постоянно се разхищават и унищожават безценни изчерпаеми ресурси в името на печалбата и свободния пазар. Наблюдавам как социалните ценности се свеждат до изкуствен материализъм и безумно потребление. И как финансовите сили контролират политическата система, твърдейки, че уж обществото било свободно.

Сега съм на 94 години. Боя се, че моето отношение към всичко това остана такова, каквото и преди 75 години. Време е най-после да прекратим това безумие!

Жак Фреско (1916 - 2017) - футуролог