Как да изграждаме успешно разбирателство?

  • Сподели:
Как да изграждаме успешно разбирателство?

Разбирателството между двама души е нещо, което се случва несъзнателно, инстинктивно. За разлика от неразбирателството, което веднага забелязваме.

Представете си, че стоите в помещение с много хора. Наблюдавате двойка, която комуникира помежду си. Не чувате какво си говорят, не ги познавате, но след 5 секунди може да кажете категорично дали тези двамата са в хармония помежду си или не. Хармонията се забелязва в израженията на лицата им, в жестовете им, в стойките им. Ето това е едно успешно разбирателство.

Наблюдавате друга двойка. Не чувате какво си говорят, но долавяте напрежение в телата им, единият жестикулира, другият сякаш се свива и отбранява, от време на време поглежда към пода, сякаш е виновен за нещо. За същите 5 секунди време можете да се ориентирате, че тези не са в разбирателство.

Как да изграждаме успешно разбирателство?

1. Слушай внимателно събеседника си. Гледай го в очите, кимай, усмихвай се с разбиране и съчувствие. Покажи заинтересованост.

2. Наблюдавай жестовете му и леко започни да го копираш, без да е натрапчиво и смущаващо.

3. Казвай в отговор "аха", "разбирам", без да използваш частицата "но".

4. Наблюдавай позата на човека дали е заключена (кръстосани ръце и крака). Покажи му една отворена позиция – така бавно и постепенно започвате да изграждате помежду си доверие и съгласие.

5. Обърни внимание на тона и височината на гласа, на скоростта на говорене. Опитай се да отговаряш с подобен тон и височина на гласа.

6. Следи дишането на човека срещу теб – плитко ли е, дълбоко ли е и започни да дишаш със същата скорост.

7. Отговаряй, като наблягаш на важни за теб думи на издишане на събеседника ти. Това успокоява и човек минава в състояние на лек транс.

8. Какво точно ти казва човек, има ли съответствие с езика на тялото му?

9. Открий общото помежду ви и се съсредоточи върху това.

10. Не спирай да показваш уважение към човека, да се усмихваш и да се напасваш към него.

Предлагам ти да направиш следния експеримент:

Проведи разговор с поне 3 души. Целта ти е разбирателство. Наблюдавай какво прави всеки един поотделно с тялото си. Експериментирай с имитирането умерено и незабележимо, като обърнеш внимание на следните неща:

Глава – накъде гледа;

Ръце – кръстосани ръце, отворени ръце, ръце на кръста, в юмрук;

Жестове – ръкомаха ли или е по-обран;

Крака – свити, опънати, подгънат единият;

Дишане – бързо, бавно, плитко, дълбоко, повдигат ли се гърдите или корема;

Лице – усмихнато, напрегнато, отпуснато, веждите сбръчкани ли са, мига ли често;

Движения – главата накъде се мърда, краката клатят ли се, ръцете как се движат;

Тяло – цялостна стойка, позата.

Още за изграждането на успешно разбирателство ще научите на Обучителен курс на тема: "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".