Как да тълкуваме сънищата си по Юнг

  • Сподели:
Как да тълкуваме сънищата си по Юнг

През ХХ век своя принос към наличните методи за тълкуването на сънищата и разгадаването на техните послания дава психологът Карл Юнг.

Според него сънищата са начин, по който несъзнаваното общува с нас. Благодарение на различни образи и символи, то ни разкрива важни неща и ни показва как да се справяме с житейските предизвикателства. Посланията на несъзнаваното се явяват компенсаторни спрямо съзнанието ни – имат балансираща и обогатяваща роля; показват нови гледни точки и разширяват житейската ни перспектива.

Едно от важните допускания в неговия метод е, че всеки образ в съня (хора, животни, предмети) представлява елемент от психиката ни: мисъл, емоция, чувсто, нагласа, качество, убеждение, инстинкт, страх, мечта.

Ето някои примери:
Ако мъж сънува жена, това може да е неговата Анима – женската му същност, която притежава качества като емоциоанлност, интуитивност, грижовност. Жената в съня може да е символът, чрез който се подсказва нуждата от проявяването и развиването на някое от изброените качества.

Ако жена сънува мъж, това може да е нейният Анимус – мъжката ѝ същност, притежаваща качества като сила, независимост, деятелност, решителност. Образът може да е напомняне за проявяване, приемане и признаване на тези аспекти.

Ако сънувате човек от същия пол това може да е вашата Сянка – скритите аспекти на вашата личност като качества, които не приемате, желания, които потискате, емоции, които отхвърляте.

Ако сънувате мазе, тайна местност, подземие, океан или езеро това може да е символ, представящ вашето несъзнавано. И пространствата представляват части на психиката ви.

Ако сънувате диви животни, те могат да се разглеждат като определени емоции, инстинкти, които според контекста да трябва да проявите или да овладеете.

Но може би най-важното послание на Юнг към нас е да не се съгласяваме с готови отговори, а да изследваме какво означава за нас съдържанието на съня. Полезни могат да са въпросите:

  • Какво означава за мен съдържанието на съня и контекста му?
  • Каква е кулминацията?
  • Какво е преобладаващото чувство?
  • Каква е смисловата връзка между елементите в съня?Имайки предвид ежедневието си, какво може да е посланието на съня?
  • Какво може да ми съобщава несъзнаваното, какво би искало да разбера?

Поддържайте известна дистанция от крайните си предразположения. Помнете – дори зрението ни се нуждае от две перспективи, за да е ефективно.

Обръщането на внимание на сънищата е начин за свързване със себе си. Те могат да дадат по-пълна представа за преживяванията ни и полезна насока за това кои сме и накъде сме тръгнали.

Още интересни статии на автора може да откриете в неговия блог