Какво разваля отношенията между хората? Завистта!

  • Сподели:
Какво разваля отношенията между хората? Завистта!

Философията за живот на Стареца Симеон Атонски:

1. Какво разваля отношенията между хората?

- Завистта.

2. Какво обединява хората?

- Състраданието.

3. Кой човек е най-добър?

- Скромният.

4. Кой човек е най-неприятен?

- Горделивият.

5. Кой човек е най-красив?

- Незабележимият.

6. Кой човек е най-грозен?

- Самовлюбеният.

7. Какво предизвиква отвращение?

- Самохвалството.

8. Какво е привлекателно у хората?

- Самоукорението.

9. Какво побира в себе си земята и небето?

- Доброто сърце.

10. Какво не се приема небето?

- Злобата.

11. Какво е най-ценното в цялата Вселена?

- Душата на човека.

12. Кое няма никаква стойност?

- Суетата.

13. Какво е най-лошото нещо?

- Живот без Бога.

14. Кое е най-лъжовното нещо?

- Този свят.

15. Какво е най-доброто?

- Спасението на душата.

16. За какво не трябва да съжаляваме?

- Затова, от което се отричаме.

17. За какво е нужно да съжаляваме?

- За пропиления си живот.

18. Какво най-много пречи на вярата?

- Лицемерието.

19. Какво най-много укрепва вярата?

- Способността да не виждаме чуждите грехове.

20. Какво дава на душата способността да не вижда чуждите грехове?

- Стремежа към вечния живот.

21. Какво е непреходният вечен живот?

- Христос.