"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

  • Сподели:
"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

В югозападния край на град Мездра, върху висок скалист рид, надвесен над левия бряг на река Искър е съхранена 70-вековна история, разказвана днес в Археологически комплекс "Калето".

На този кръстопът на цивилизациите са събрани останки от цялата човешка история - от медно-каменната епоха (ІV хилядолетие пр. Хр.) до Средновековието.

От тук в древността е минавал пътят, свързващ римския град Ескус със Сердика. И до сега мястото е средищно на всички пътища, свързващи Дунавската равнина със Софийското поле, Източна със Западна България.

Хълмът над река Искър е запазил следите от две последователно съществували укрепени селища от края на каменно-медната епоха и преходния период от енеолита към бронзовата епоха, които са унищожени от стихийни пожари. Този времеви отрязък обхваща края на V и първата половина на IV хил.пр.Хр. 

Древните траки от племето трибали населявали местността до I век, когато селището заедно с цяла Мизия е завладяно от Римската империя.

Историята на "Калето" продължава през Античността, когато на това място са съществували римско укрепление от средата на II век, езически култов център от III век и укрепено селище от IV – VI, развиващо се през късноримския и ранновизантийския период.

Поради стратегическото разположение на римската крепост, която е най-запазената крепост от този период у нас, късноантичното укрепено селище на хълма Калето продължава своето съществуване до края на VI или началото на VII век, когато е унищожено при някое от аваро-славянските нашествия. Това слага началото на Средновековния период за крепостта и селището.

По време на Великото преселение на народите крепостта и градът са разрушавани и възстановявани нееднократно. Последната вълна от "варварски народи", дошли по тези места, били славяните. Последните антични монети, открити тук са от времето на ранновизантийския император Юстин II (565 – 578 г.) и посочват приблизителната дата на славянското заселване.

След славяните по тези земи идват Аспаруховите българи и върху руините от късноантичното укрепено селище през IX-XI век се развива старобългарско селище. Краят на старобългарската крепост и селището, известно с името Торбарица, са разрушени през XI век, когато Василий II предприема поход срещу Видин и завладява северозападните български земи.

По материали от kaleto-mezdra.bg.

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

"Калето" - 70-вековна история, събрана край Мездра

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com