Когато човек не може да каже нищо добро за себе си, той започва да говори лошо за другите

  • Сподели:
Когато човек не може да каже нищо добро за себе си, той започва да говори лошо за другите

Десети мисли за живота и човека, за щастието и любовта: 

1. "Обратното на обич не е омразия, а страх. Друга любов е омразията. Пък там, где владее страх, любов няма. Щото той бута, ръчка, натиска и заема цялото място. Обичта стои настрана напъдена." - Ивелина Радионова, из " Обич"

2. "Всеки може да лекува. Достатъчно е да изпрати една добра мисъл и тя непременно ще стигне до някой, който отчаяно има нужда от нея. И после още една. И още една..." - Рая Видинска 

3. "Когато си с гръб към слънцето, не виждаш друго, освен сянката си." - Халил Джубран

4. "В крайна сметка човек се познава по това как обича. Не друго, а любовта определя нашата личност." - Уилям Слоун Кофин

5. "След като веднъж ви омагьоса, морето ви държи в плен цял живот." - Жак Kусто

6. "Зрялата обич не ранява. Ако истински обичаш - просто обичаш и човека отсреща го знае. Ако истински обичаш, ще се огледаш в очите отсреща и ще видиш себе си, сърцето си. Ако обичаш истински, няма да разбиеш сърцето на другия, защото това е твоето собствено сърце. Ако любовта е истинска... няма да нарани никого." - Надежда Павлова

7. "Човек се познава не по това, което знае, а по това, на което се радва!" - Рабиндранат Тагор

8. "Обичам да съм с теб, защото никога не скучая. Дори когато не разговаряме, дори когато не се докосваме, дори когато не сме в една и съща стая, не скучая. Никога не скучая. Мисля, че това е така, защото ти имам доверие, имам доверие в мислите ти. Можеш ли да разбереш това? Всичко, което виждам у теб, и всичко, което не виждам, го обичам!" - Анна Гавалда

9. "Най-щастливите хора нямат най-доброто. Те създават най-доброто от това, което имат." - Джериес Авад

10. "Когато човек не може да каже нищо добро за себе си, а му се иска, той започва да говори лошо за другите." - Михаил Литвак