Когато някой художник види красива Жена...

  • Сподели:
Когато някой художник види красива Жена...

Когато някой художник гледа една красива девойка, той вижда в нея възрастната жена, в каквато след години ще се превърне тя...

Когато някой добър художник гледа една възрастна жена, той вижда в нея красивата девойка, каквато тя някога е била...

Когато някой велик художник гледа една възрастна жена, той я вижда точно такава, каквато е. И трябва да си наложи да види в нея онази красива девойка, каквато някога тя е била.

Но той е уверен, че тази девойка все още живее в застаряващото тяло. Защото знае, че още не се е раждала жена, чието сърце да не е останало 16-годишно независимо от това, какво са направили от нея жестоките години...

Неизвестен автор, из статия в американски вестник / Източник: pozitivnoto.info