Мантра - връзката с Бог

  • Сподели:
Мантра - връзката с Бог

Многократното повтаряне наум на дума или фраза (мантра) установява връзка с Бог. Може да се повтаря по време на медитация, йога, а може да се използва и в ежедневието.

Мантрата е една дълбинна практика на ума. Съсредоточавате се върху думата. Тази дума може да е ОМ, АУМ, ЛАМ, ВАМ… Смята се, че звукът ОМ е създал материята, изтегляйки материята от Празнотата. Фразата трябва да е кратка, звучна, трябва да съдържа свято или свещено име.Силата й се крие в самото повтаряне.

Самата дума носи вибрации при произнасянето й, като то трябва да става бавно и концентрирано. Може да я повтаряте по всяко време – докато отивате на работа, докато се разхождате, докато пазарувате, докато миете чинии или тичате в парка. Като спрете да я повтаряте, фокусирайте с върху чувствата и усещанията си.

Използвайте я в момент на страх, болка, гняв, при силни емоции. Мантрата води до трансформация, пречиства ума и емоциите, води до изцеление на тялото – ментално, емоционално, физически.

Когато чуваме думите често, това повторение води до повишаване на здравето, до пречистване и лечение. При концентрирането и повторението се изисква дисциплина. Умът скача, блуждае, иска да спре, да избяга другаде, връщате го тук и сега. Умът бавно притихва и се дисциплинира – започва да слуша.

Този начин на медитация помага при самолечение. Една добра мантра е АВЕ МАРИЯ, която изпълва със спокойствие дори в най-трудните моменти.

Когато не сте заети, в ума ви кънти мантрата. Това е директната ви връзка с Бог.

Заповядайте на Обучителна група от септември: "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?"