Младият ученик и кайзен

  • Сподели:
Младият ученик и кайзен

Синът ми ме посреща с добра новина:

- Имам петица на теста по български!

Поздравих го за успеха. След това прегледах теста. Видях какви грешки е допуснал, видях къде се е справил отлично и реших да направим теста още веднъж.

Той е шести клас и аз му помагам при домашните. Работим в екип. Поради тази причина прекрасно зная, че владее учебния материал достатъчно добре. С малко повече внимание и концентрация би могъл да изкара и шестица.

Има необходимите знания в главата си. Но тя не са достатъчни – вниманието и концентрацията са другите ключови компоненти за доброто представяне.

На следващата сутрин го попитах дали знае какво означава "Кайзен". Вече знае. Обясних му, че кайзен се състои от две думи:

1. kai  -  промяна

2. zen  -  добро

Кайзен е ежедневна работа, чрез която незабележимо се променяме и ставаме по-добри благодарение на натрупването на фокусирана енергия в една посока.

Психолозите вече знаем, че човек може да се променя. Този дългогодишен спор приключи след като учените откриха и осветлиха едно уникално качество на човешкия мозък, което назоваваме с термина „невропластичност“ – благодарение на това качество можем да се променяме, стига да желаем.

Изтокът проповядва философията за непрекъснатото усъвършенстване доста време преди западните учени. Като казва Далай Лама:

- Една мисъл може да ви промени!

През XXI век западната наука се срещна с мъдростта на Изтока и днес знаем от два сигурни източника:

- Промяната е възможна!

Точно тук оценките губят стойност. Няма значение дали последната е две, три, четири, пет или шест. Оценките (и извън училището) са просто обратна връзка, която ни дава информация в каква степен сме разгърнали възможностите си към момента. В това се състои тяхната стойност.

Предпочитам да подкрепям младия ученик да овладява умението да се усъвършенства, като практикува кайзен и да продължава да освобождава все повече и повече от потенциала си.

За мен това умение и този подход са най-голямата гаранция за повече успехи и щастие, които всички ние заслужаваме.

PS. В случай, че имате нужда от професионална подкрепа от психолог по пътя към вашия по-добър живот, ще се радвам да се обърнете към мен за консултация.