Нарушаване на баланса между взел и дал

  • Сподели:
Нарушаване на баланса между взел и дал

В този откъс от книгата "Подготви се за новото време, в което човечеството навлиза" ще говорим за баланса между взел и дал. На земята това е един от най-често нарушаваните вселенски закони. Все още много хора вярват, че съществува нещо като безплатен обяд. Това е една илюзия позната само на земята.

В духовния свят се знае от всяка една душа, че получиш ли нещо, е нужно и ти да дадеш нещо в замяна, защото в противен случай нарушаваш баланса, който оказва негативно влияние както върху даващия, така и върху получаващия. Тук на земята този вселенски закон е един от най-често нарушаваните поради непроявена осъзнатост.

Хората масово не се отблагодаряват за това, което получават и затова те често го губят или неуспяват да използват полученото пълноценно. Ако хората бяха в състояние да се отблагодаряват винаги за това, което получават, тогава и това, което получават, щеше да има много по-голяма стойност за тях и по този начин то би ги подпомагало с по-голяма сила.

Хората, които нарушават често този баланс, винаги ще срещат редица трудности и препятствия по своя път, които постоянно ще ги подканват да научат урока си, но засега рядко са хората, които се вглеждат в уроците, които ежедневно съдбата им поднася.

Нужно е това да се промени и хората да започнат да се учат от тях, защото само така ще са в състояние да се освободят от старото и да направят път на новото да се прояви.

Докато хората не се научат да се отблагодаряват за това, което получават, както на физическо, така и на енергийно ниво, на тях ще им е много трудно да задържат това, което са получили в живота. По един или друг начин все ще го губят и няма да знаят каква е причината за това.

Освен всичко това, е много важно да знаете, че винаги, когато дадете нещо, което е останало неотблагодарено от отсрещната страна, между тези две души се получава дисбаланс, който тежи като товар и на двете страни, и ще стане причина по-късно в същия или в следващ живот те да се срещнат отново, за да възстановят баланса помежду си.

Във Вселената не се допуска нарушаване на баланса. Ако това се случи и самата вселена ще се разпадне. Основния двигател, който задвижва всичко, е именно балансът между всичко случващо се във вселената.

Това е една от причините в настоящия живот да срещате хора, които когато получат това, което сте им дали, да не изпитват нужда да ви се отблагодарят за това, което са получили. Често по този начин хората разплащат стари дългове, но понякога по този начин трупат нови, които като товар между тях седят.

За да се научите да разпознавате кога се разплащате с някого и кога нарушавате енергийния баланс помежду си, е нужно да възстановите връзката и усещането със своето сърце. Сърцето е основният пътеводител в живота на хората. То ни сигнализира винаги, когато сме на прав път или когато правим нещо против волята на нашата душа.

Съветът ми към вас е, ако осъзнавате, че допускате да нарушавате този баланс, направете всичко по силите си да се научите с този вселенски закон да живеете, защото в противен случай в новото време, което предстои, това ще бъде голямо изпитание за вас.

Източник: shirinan.com