Най-красивите хора

  • Сподели:
Най-красивите хора

"Най-красивите хора, които познаваме са тези, които знаят какво е поражението. Изпитали са мъката, водили са вътрешна борба, преживели са загубата... И са намерили начин да изплуват от дълбините.

Тези хора притежават признателност, чувствителност и разбиране за живота, което ги изпълва със състрадание, нежност и дълбоко любяща загриженост.

Красивите хора не са красиви. просто по някаква случайност…"

Е. Кюблер-Рос