Най-тъжното момиче на света

  • Сподели:
Най-тъжното момиче на света

Облякло бе най-новата си рокля.
И с токчета под кротичкия дъжд
прескачаше усърдно всяка локва,
за да е чисто то пред оня мъж,
който чакаше така отдавна.

Но той не идваше. И там навън
отекваха все тези крачки равни
като напевния дъждовен звън.

Прошумоля измокрена коприна,
прецапаха обувки през калта.
И аз разбрах, че покрай мен премина
най-тъжното момиче на света.

Дамян Дамянов