Не можеше ли човек да научи наизуст как да живее?

  • Сподели:
Не можеше ли човек да научи наизуст как да живее?

Не можеше ли човек да научи наизуст как да живее? Няма ли упътване, няма ли убежище, където да се приюти, или всичко беше само едно чудо, сякаш от върха на кула се хвърляме във въздуха?

Възможно ли е наистина, дори за възрастните хора, животът да бъде това - вечно необясним, неочакван, непознаваем?

За миг й се стори, че ако двамата се изправят ето тук, на ливадата, и поискат да узнаят защо животът е толкова кратък, защо е толкова необясним, и ако поискат това обяснение настойчиво, като две зрели човешки същества, от които нищо не бива да се скрива, тогава красотата ще им се разкрие, пространството ще се изпълни и онези кухи орнаменти ще се оформят в плътни силуети...

Вирджиния Улф, из "Към фара"