Нещастни са и онези, на които никога нищо не им е достатъчно

  • Сподели:
Нещастни са и онези, на които никога нищо не им е достатъчно

Често свързваме нещастието с липсата на успех, икономически лишения, липсата на притежания или достижения... Но това ли наистина ни прави нещастни? Ако не се чувствате щастливи, помислете върху това:

Нещастни са онези, които, вместо да се изправят пред реалността, се опитват да избягат от нея.

Нещастни са онези, които използват усилията и енергията си да отричат съществуването на даден проблем, вместо да се опитат да ги вложат в решаването му.

Нещастни са онези, които, вместо да приемат болката, която причиняват разочарованието и загубата, прибягват до заместители, за да избягат от проблема и да не мислят за него.

Нещастни са онези, които не могат да се примирят с факта, че не е възможно да са обичани от всички, поради което си създават един приятен и привлекателен образ за пред хората, които ги обкръжават.

Нещастни са онези, които вярват, че реализацията им зависи от онова, което други правят или мислят.

Нещастни са и онези, на които никога нищо не им е достатъчно.

Хорхе Букай, из "Пътят на духовността", издателство "Хермес"