Нуждаем се от шепа доброта - Добромир Банев

  • Сподели:
Нуждаем се от шепа доброта - Добромир Банев

Нуждаем се от шепа доброта.

От мъничко надежда и човечност.

Еднакво сме безсилни пред смъртта.

Чрез любовта

светът познава вечност!

Не струва нищо целият живот,

щом чувството за мъст е неизбежно!

Човечността е правилният ход

към краткия покой,

наречен нежност.

Тайфуни с много нежни имена

минават покрай нас и отминават…

„Любов“ не се римува със „война“.

Войната свършва,

любовта остава!

Добромир Банев: доброти и баневизми