Някои обичат, колкото гордостта им позволи, а други - колкото им стигне живота

  • Сподели:
Някои обичат, колкото гордостта им позволи, а други - колкото им стигне живота

Десет мисли за живота, човека, любовта...

1. "За да почувстваш хармонията в себе си, нужно е да преживееш много от всичко - лошо, добро, болка и радост. Нужно е да срещнеш разни хора - лишени, унижени, бездомни, душевноболни и да се научиш да им съчувстваш. В крайна сметка всичко това звучи като безполезна евтина проповед, но животът е действително устроена така." - Ейдриън Броуди

2. "Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята." - Петър Дънов

3. "Ако срещнеш някого, чиято душа не е в хармония с твоята, изпрати му любов и продължи нататък." - Уейн Дайър

4. "Най-добрият начин да нагласиш на фокус живота си е никога да не поставяш въпросителна там, където Бог е поставил точка." - Джон Мейсън

5. "Има хора, които винаги остават с теб, независимо дали се оплакваш, дали плачеш или крещиш, независимо колко си изпаднал. Те просто съществуват, те са там и са щастливи да ти отворят вратата си, да ти подадат ръка и да разделят залъка си с теб. Това са истинските хора в твоя живот." -  Елчин Сафарли, из "Ти ми беше обещан"

6. "Ако нещо е отминало, не говори повече за него. Трудно е да събереш излятата вода!"- китайска мъдрост

7. "- Какво наказание избираш ? - Да помня. " - Блага Димитрова

8. ''Не се задоволявай със заместители, защото няма да получиш истинските неща, за които копнееш. Задоволяването с по-малкото е признаването на собствената ти капитулация, показва липсата на сила, а силата е и търпението да изчакаме момента...Търпението е капанът, в който щракват уловени мечтите ни.'' - Джеймс Соул

9. "Ако всички хора на света бяха слепи, колко от тях щеше да впечатлиш?" - Бунаа Мохамед

10. "Някои обичат, колкото гордостта им позволи, а други - колкото им стигне живота." - Чарлс Буковски