Ошо: Животът принадлежи само на тези, които не се страхуват от това, което той им поднася

  • Сподели:
Ошо: Животът принадлежи само на тези, които не се страхуват от това, което той им поднася

Животът принадлежи само на тези, които не се страхуват от това, което той им поднася. Приемете го като дар, бъдете благодарни, наслаждавайте му се, празнувайте го и когато ви дарят с нещо ново, наслаждавайте се и на него.

Понякога дори може да не разберете, че това е дар, понякога може да ви изглежда като проклятие, но всъщност животът никога не ви дава нищо друго, освен дарове. Проблемът е във вашето неразбиране.

Животът винаги ви дава благословии, как може да ви прокълнава? Ние му принадлежим, ние сме част от него - ако ние сме прокълнати, самият живот ще е прокълнат.

Но всъщност е невъзможно животът да бъде проклятие, той винаги е благословия, но нашите разбирания са дребни, а очакванията са многобройни. И ако нещо се случи не според нашите очаквания, ние го наричаме проклятие. Но не всички ваши очаквания са добри за вас, така че не се знае…

И най-сетне, когато човек става все по-зрял, той започва да хвърля поглед назад, в ретроспектива и с изненада установява, че всичко е станало точно както е трябвало да стане. Нямало е никакво проклятие… Всичко е било благословия.

Ошо