Пътят от ума до сърцето

  • Сподели:
Пътят от ума до сърцето

Една от човешките задачи на "по-изявените" творци, "каналите на идеи", "новаторите". "авторите" е да преживеят факта, простят и приемат, че никой нищо (не) "им" краде. Това е достъпно за всеки и e за всички нас.

Просто винаги при някого пристига първо и ако ти се ядосаш на приелите, разгневиш се, че не те питат, не ти благодарят, не те споменават...

Ако не се зарадваш за другите, че и те са в това..., че се е разширило развиването... то имаш много път да вървиш от Ума до Сърцето си.