Петър Дънов: Човек трябва да изправя грешките си

  • Сподели:
Петър Дънов: Човек трябва да изправя грешките си

Една от мъчнотиите, на която се натъкват всички хора, е тази, че във всеки човек виждат отрицателната му страна. За да се справите с тази мъчнотия, мислете и за себе си, и за ближните си, че сте такива, каквито трябва да бъдете.

Затворете очите си за отрицателното и гледайте на положителните черти. - "Ама човек не може да не греши." - Съгласен съм с това, но прибавям: Човек не може и да не изправя грешките си.

Щом греши, той може да изправя грешките си. В изправяне на грешките се заключава придобивката на деня. В изправяне на грешките човек влиза в радостта на живота.

Ако не изправя грешките си, той влиза в областта на мъчението и на страданието. Неизправянето на една грешка води към втора, трета, четвърта и т.н.

Изправянето на грешките, обаче, води към радостта и веселието, към светлината на живота.

Петър Дънов