Петър Дънов: Човекът и Ангелите

  • Сподели:
Петър Дънов: Човекът и Ангелите

Като говориш добре, ще бъдеш между хората; като мислиш право, ще бъдеш между Ангелите; като чувстваш право, ще бъдеш между херувимите и серафимите.

Понеже вие се готвите да идете при Ангелите, знаете ли какво обичат Ангелите? Аз да ви кажа. Ангелите обичат крайна чистота. Вие, ако имате най-малката миризма, не можете да се приближите при Ангелите.

Вашата мисъл и чувства, ако имат най-малкия мирис, вие не можете да ги приближите при Ангела. Ангелът иска абсолютна чистoта в мисълта, вашата мисъл трябва да бъде чиста и да има ухание. Мислите и чувствата на някои хора лошо миришат.

Сега вие се готвите за небето, искате да живеете между Ангелите. Какво ще правите там? Готови ли сте да живеете като тях? Като ви сравнявам с Ангелите, казвам: Да сте много красиви, не сте: да имате културата на Ангелите, нямате. Обаче, те са снизходителни, няма да ви изпъдят, но ще ви изгледат и ще си заминат. Така постъпва професорът с малкото дете.

А това да четете разни философски трактати, да разисквате върху живота на Ангелите, без да живеете като тях, туй са залъгалки, забавления в света.

Прави това, което Ангелите правят.

Какво лошо има в това, човек да мисли, че може да стане Ангел, с големи крила, да се разхожда из пространството и на всички да свети?

Под "Ангел" разбирам висшия човешки ум.

Петър Дънов